Ritsko van Vliet en Gerard Draaisma waren bij de Aquinoschool in Amurang voor besprekingen met schoolhoofd Heri Kolantung en de leerkrachten Aprilla Monika, Velma Najoan en Benjamin Mamoto. Ze spraken over nieuwe educatieve projecten, betere ict-faciliteiten en de ondersteuning van kansarmen scholieren met een studietoelage.